Sorties Kana Septembre (1)

Sortie

Sorties Kana du 01 Septembre 2006 :
– Naruto (tome 25) – Masashi Kishimoto – [shonen kana] – 5,95 Euros
– Prince du Tennis (tome 10) – Takeshi Konomi – [shonen kana] – 5,95 Euros

Distributeur : Kana

Pays : Japon

Évènements à venir